Gozba platon online dating Sexyonlinedating girls


17-Aug-2017 21:59

Prvu knjigu pesama, u Katulovoj tradiciji latinskih ljubavnih elegija, Amores[Ljubavi],objavio je 20 g. (godinu dana pre Vergilijeve i Tibulove smrti), Epistolae Heroidum [Pisma junakinja] u kojima Jelena, Penelopa, Didona i druge slavne junakinje pišu nevernim ili nedostupnim ljubavnicima i muževima, gde Ovidije poklanja posebnu pažnju disonanci. pojavljuje se Ars Amatoria[Ljubavna veština, priručnik za seksualnu tehniku].Kao što je Verilije (pre njega) pisao didaktičke pesme o poljoprivredi, on sad uzima pozu stručnjaka za pitanja ljubavi i erotike: 15 g. Pet godina kasnije, uz revidiranu Ars Amatoria, pojavili su se i Remedia Amoris [Lek od ljubavi] i Medicamina Faciei Feminae[Pomade za žensko lice].Njegove interpretacije mitova i metamorfoza su i danas sveže i aktuelne.Svet se preobražava i menja, a Ovidijeva Preobraženja stoje postojano i osvajaju nove prostore.Pesnici su poletno podržavali Avgustove želje da se obnovi italijanska poljoprivreda, da se potvrdi dostojanstvo Rima i Italije i novi koncept uloge Rima u svetu.Pišući na toj liniji, Vergilije pomaže da se događaji osmisle: on se ponaša kao vates,inspirisani pesnik koji otkriva poruke dobijene od viših sila.Izučavajući grčke i latinske mitove, Ovidije je otkrio jednu prostu (i ništa manje obespokojavajuću) istinu, naime, da je jedini zajednički imenitelj svih mitova –metamorfoza, preobražaj.Drugim rečima, da se istorija sveta i ljudska delatnost kao njen supstrat svode na puku promenu, još određenije, na promenu oblika, suština ostaje nepromenjena.

Zvanično, razlog su neke lascivne pesme u Ars Amatoria koje su davale uputstva kako uspešno održavati vanbračne veze, što se kosilo sa Avgustovim zakonima, a bilo je naravno i kreposnih građana kojima je smetala lascivnost nekih pesama, no ne treba smetnuti s uma da su i Metamorfoze, tonom nadmoćne ironije, davale imperatoru povoda da taj ep smatra subverzivnim, pogotovu epizoda Apoteoza Julija Cezara na kraju epa sa snažnim ironičnim nabojem koji se oseća uprkos (ili zahvaljujući) glazuri sačinjenoj od floskula političkog argoa avgustovskog doba,što je bez sumnje s jedne strane doprinelo popularnosti epa, a s druge iritiralo imperatorovu sujetu.Petnaest knjiga epa može grubo da se podeli u tri celine od po pet knjiga, koje korespondiraju sa epohom bogova, epohom heroja i epohom istorije.Epoha heroja počinje sa uvođem grada Atine u knjizi Šestoj, a vreme istorije sa uvođenjem Troje u knjizi Jedanaestoj.On je veliki znalac čovekovih vrlina i slabosti, motiva i nagona, misli i osećanja, strasti, želja, nada, pobuda i zabluda.

A budući da je mit kristalizacija ljudskog iskustva, on kroz prizmu mita prelama i suvremena mu događanja i sudbine i od njih mesi poetsko tkivo iz kojeg emaniraju usponi i padovi, podvizi i porazi, plemenitost i niskost, dobrota i pakost, eros i tanatos i sve što stoji između ovih krajnosti.

Ovidije pak pripada mlađoj, mirnodopskoj, generaciji: on nije samo slavan pesnik već i veliki ljubavnik, ali sad Avgustova vladavina ulazi u tmurniju fazu strogih moralnih zakona u kojoj imperator nema nimalo sluha za njegovu «lascivnu» peoziju.